top of page

SANAT TARİHİ ÜZERİNE

SANAT KURAMI VE SANAT TARİHÇİLİĞİ

BEDRETTİN CÖMERT

Önce, sanat tarihçiliğinin çok özenli de olsa olguları yalnızca sıralamakla yetinen bir etkinlik olmadığını, "sanat tarihçiliği" deyimindeki "sanat" sözcüğünün bu alandaki tarih yazıcılığını koşullandırması gerektiğini çekinmeden vurgulamak gerekiyor.

TÜRK DEVRİ ESERLERİNİN KORUNMA POLİTİKASINDA SANAT
TARİHÇİLERİNİN SORUMLULUĞU

GÖNÜL ÖNEY

Sanat tarihçisinin araştırma ve inceleme malzemesi olan sanat eserlerinin korunma politikasını, Türk Devri mimari eserleri açısından eleştirmenin ve bu alanda bize düşen görevleri tartışmanın gereğine inanıyorum.

SANAT TARİHİ DERSLERİNİN İLKOKULLARDAN BAŞLANILARAK OKUTULMASININ ÖNEMİ VE GEREKÇELERİ

OKTAY ASLANAPA

Sanat Tarihi dersleri, bu güne kadar gerektiği ölçüde değerlendirilmemiş, önem verilmeden göstermelik bir program olarak ele alınmıştır.

ÜLKEMİZDE SANAT TARİHİ EĞİTİMİNİN VE SANAT TARİHÇİLERİNİN SORUNLARI

YILDIZ DEMİRİZ

Her İl’e ve neredeyse her İlçe’ye bir üniversite açılmakta olduğu şu sıralarda, ülkemizde Sanat Tarihi eğitiminin gözden geçirilmesi zamanı gelmiş ve belki de geçmektedir.

bottom of page